Nieuwbouw

Groepswonen met elkaar - Voor elkaar

Medio oktober 2020 zijn de eerste stappen gezet voor de opzet van een woningbouwproject dat moet voorzien in een oplossing voor het wonen van ouderen. Appartementen en grondgebonden woningen, waarbij extra aandacht wordt gegeven aan de eisen, die de 50 plusser stelt aan zijn of haar volgende stap.

Zie voor meer informatie over dit initiatief: www.groepswonen-flevoland.nl.